Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Ocena koncepcji projektów

07 / 03 / 2017

W najbliższych dniach Wspólny Sekretariat Techniczny zakończy ocenę koncepcji projektów, które zostały złożone w Celu tematycznym Dziedzictwo oraz Bezpieczeństwo. Wyniki oceny koncepcji będą omówione i zatwierdzone przez Komisję Wyboru Projektów na posiedzeniu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 marca. Po spotkaniu Komisji, wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o rezultacie oceny. Wyniki będą również ogłoszone na stronie internetowej Programu. Równocześnie, wnioskodawcy rekomendowanych koncepcji zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie najpóźniej do końca maja 2017 r.

Ocena koncepcji projektów złożonych w celu tematycznym Dostępność i Granice będzie zatwierdzona przez Komisję Wyboru Projektów pod koniec maja.

Regulamin Komisji Wyboru Projektów

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna