Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

19 / 11 / 2018

Już po raz drugi zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Naukową. Jej tegoroczna edycja zatytułowana „Dziedzictwo transgraniczne jako podstawa współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej” odbyła się pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w dniach 15-16 listopada w Iwano-Frankiwsku.  Współorganizatorem był Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku.
Podczas sesji plenarnej oraz dyskusji w trzech sekcjach:  
1. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego ponad granicami.
2. Promowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
3. Dziedzictwo jako szansa dla wspólnego rozwoju.
naukowcy z Polski, Białorusi i Ukrainy omawiali zagadnienia bezpośrednio związane z celem tematycznym Programu - DZIEDZICTWO

Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy. Podsumowując konferencję  dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller podziękował zebranym naukowcom za podzielenie się analizami oraz wnioskami z badań, które wnoszą nowe spojrzenie na aspekty współpracy transgranicznej, których mogą nie zauważać jej praktycy.  Podkreślił, że dzięki Programowi regiony przygraniczne rozwijają się, a dzięki takim konferencjom dodatkowo budują się relacje międzyludzkie, które są bardzo ważne dla współpracy. 

Galeria

International Scientific Conference

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna