Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Ankieta dotycząca organizacji drugiego naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

19 / 11 / 2018

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety pt. „ Survey on the organization of the 2nd Call for Proposals in the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020”.

Badanie ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przeprowadzonego drugiego naboru wniosków w Programie. Ankieta skierowana jest do wnioskodawców Programu oraz osób uczestniczących w przeprowadzonych przez WST szkoleniach.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 30 listopada 2018 r. Przekazane przez Państwa opinie posłużą lepszej organizacji naboru wniosków w przyszłości.

Ankieta jest całkowicie dobrowolna i anonimowa. Wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety jest rozumiane jako wyrażenie Państwa zgody na udział w badaniu.

Bardzo dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

Link do ankiety: http://www.ebadania.pl/0c872f28e59ccb55

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna