Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Stosowanie zasad narodowości i pochodzenia

06 / 11 / 2018

W związku z dużą liczbą pytań dotyczących obowiązywania zasad narodowości i pochodzenia (rules of origin and nationality) podczas realizacji zamówień publicznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (PBU) uprzejmie wyjaśniamy, że zasady narodowości i pochodzenia nie mają zastosowania w projektach finansowanych w ze środków Programu.

Powyższa interpretacja wynika z faktu, że Program PBU jest wdrażany przez Polskę w ramach tzw. zarządzania dzielonego, a polskie prawodawstwo dotyczące zamówień publicznych nie nakłada żadnych obostrzeń w odniesieniu do krajów pochodzenia przedmiotu przetargu lub podmiotów biorących udział w przetargu. 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna