Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Program na XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Mińsku

19 / 10 / 2018

17-19 października 2018 r. w Mińsku odbyła się XIX Międzynarodowa Naukowa Konferencja „Problemy prognozowania i państwowej regulacji rozwoju społeczno-gospodarczego”, organizowana przez Naukowo-Badawczy Instytut Ekonomiczny Ministerstwa Gospodarki Republiki Białoruś z udziałem Ministra Finansów Republiki Białoruś Maksima Jermołowicza oraz Wiceministra Gospodarki Republiki Białoruś Dmitrija Matusewicza. W sesji plenarnej konferencji Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller zaprezentował możliwości rozwoju regionów przygranicznych na przykładzie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Osobną częścią konferencji był polsko-białoruski okrągły stół, którego celem było omówienie priorytetów rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Republiki Białorusi w kontekście programowania współpracy transgranicznej w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Podczas dyskusji kierownik WST Paweł Słowikowski oraz przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Polski Małgorzata Chętko zaprezentowali najważniejsze informacje na temat działania Programu w bieżącej perspektywie 2014-2020 oraz dotychczasowe ustalenia na temat przyszłości współpracy transgranicznej Unii z państwami trzecimi.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna