Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Generator PBU 2

29 / 10 / 2018

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi technicznych aspektów działania generatora do wypełniania wniosków aplikacyjnych, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zapisami punktu 3.1.1.1. Podręcznika Programu dla drugiego naboru wniosków, Wnioskodawcy wypełniają Wniosek Aplikacyjny, korzystając z e-aplikacji (generatora) dostępnej na stronie Programu. Punkt ten określa jednocześnie, że papierowa wersja jest uznawana za oficjalny wniosek złożony do WST. Dlatego też zwracamy Państwa szczególną uwagę na konieczność sprawdzenia wygenerowanego przez aplikację wniosku pod względem poprawności oraz kompletności informacji w nim zawartych przed jego podpisaniem oraz przesłaniem do WST. Na dzień dzisiejszy aktualną wersją aplikacji jest wersja v.2.2. Jeżeli wygenerowany przez daną wersję (a także każdą inną) wniosek aplikacyjny nie zawiera żadnych błędów, mogą Państwo taki wniosek podpisać i przesłać do WST.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna