PBU

Zamówienia: Wydarzenia związane z organizacją Forum Poszukiwania Partnerów na Białorusi

02 / 08 / 2018

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurencyjną procedurę negocjacji dotyczącą organizacji Foruma Poszukiwania Partnerów na Białorusi. Z wynikami postępowania można zapoznać się tutaj.