PBU

Zamówienia : Wydarzenia związane z organizacją 15-lecia PBU na Białorusi

11 / 07 / 2018

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurencyjną procedurę negocjacjacyjną dotyczącą świadczenia usług  związanych z organizacją obchodów 15-lecia Programu na Białorusi. Z wynikami postępowania można zapoznać się tutaj.