PBU

Zatwierdzenie desygnacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez KE

04 / 07 / 2018

4 lipca 2018 r., decyzją Komisji Europejskiej, formalnie rozpoczyna się etap wdrażania programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z sukcesem zostało desygnowane na Instytucję Zarządzającą programu.

Dla beneficjentów to długo wyczekiwana i bardzo dobra wiadomość. Od dziś można wdrażać działania w zakontraktowanych projektach i ponosić koszty z nimi związane. Oznacza to, że beneficjenci 24 projektów, z którymi ministerstwo zawarło już umowy, już dziś mogą ruszać z realizacją swoich pomysłów. Informacja o dokładnej dacie rozpoczęcia projektu zostanie wysłana każdemu projektowi indywidualnie.

Instytucja Zarządzająca kontynuuje proces zawierania umów. Dziś podpisano kolejnych 5, które otrzymają łącznie ponad 11 mln euro dofinansowania:

  • Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Świack-Wasilewicze-Ostasza-Kadysz w obwodzie grodzieńskim (beneficjent wiodący: gmina Nowy Dwór)
  • Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej (beneficjent wiodący: wojewoda podlaski)
  • Poprawa operacji zarządzania granicami na przejściach drogowych „Bruzgi” i „Berestovica” (beneficjent wiodący: Grodzieńska Obwodowa Izba Celna)
  • Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami (beneficjent wiodący: gmina Bielany)
  • Transgraniczna sieć na rzecz zrównoważonego zarządzania transportem (beneficjent wiodący: powiat białostocki)

Beneficjentom gratulujemy i życzymy udanej realizacji projektów!