Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Nabór wniosków w ramach celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO rozstrzygnięty

23 / 03 / 2018

W dniu 22 marca br., podczas posiedzenia w Białymstoku w Polsce, Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach CT Bezpieczeństwo.

WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności. Zachęcamy do zapoznania się z lista zwycięzców. Komitet podjął jednocześnie decyzję o utworzeniu lista rezerwowa, na której znalazło się 97 projektów.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 23,9 mln EUR. Ostateczna wartość dofinansowania decyzją WKM została zwiększona z wyjściowej kwoty 23,25  mln EUR dzięki przesunięciu środków z budżetu pomocy technicznej Programu, gdzie zidentyfikowano oszczędności. WKM postanowił również obniżyć współfinansowanie UE dla wybranych projektów. Obie powyższe decyzje umożliwią sfinansowanie i realizację większej liczby projektów złożonych w tym popularnym celu tematycznym. Wspólny Sekretariat Techniczny w najbliższym czasie powiadomi każdego ze 143 aplikantów o decyzji WKM dotyczącej jego projektu.

Podczas posiedzenia omówiono również inne bieżące kwestie związane między innymi z procesem wyboru i zatwierdzania Dużych Projektów Infrastrukturalnych oraz stanem kontraktacji wcześniej wybranych projektów. WKM zatwierdził także Pakiet aplikacyjny do drugiego naboru wniosków. Najważniejsze założenia drugiego naboru zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku.

Broszura SECURITY

Galeria

JMC Białystok 22.03.2018

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna