PBU

Ocena wniosków w celu tematycznym BEZPIECZEŃSTWO

10 / 01 / 2018

Wspólny Sekretariat Techniczny zakończył ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Bezpieczeństwo w ramach pierwszego naboru wniosków. Spośród 172 projektów zaproszonych do drugiego etapu naboru, wnioskodawcy złożyli 160 wniosków. W wyniku oceny administracyjnej i kwalifikowalności otrzymanej dokumentacji, do oceny jakościowej Sekretariat zatwierdził 142 projekty.

Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania zakwalifikowanych projektów to ponad 242 miliony euro, podczas gdy w ramach naboru na cel tematyczny Dziedzictwo przeznaczonych jest niewiele ponad 23 miliony euro.

W najbliższych dniach wszyscy wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o wynikach oceny.

Wnioski, które spełniły wymogi programu, są obecnie oceniane pod kątem ustalonych kryteriów jakościowych. Ocena jakościowa powinna zakończyć się w drugiej połowie lutego. Następnie, wyniki pracy ekspertów będą przedstawione członkom Komisji Wyboru Projektów, którzy przygotują swoje rekomendacje dla Wspólnego Komitetu Monitorującego. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektów podejmie Wspólny Komitet Monitorujący w trakcie spotkania w dniu 23 marca 2018 roku w Białymstoku. Wszyscy wnioskodawcy niezwłocznie otrzymają informację o decyzji Komitetu.