PBU

Asesorzy odpowiedzialni za ocenę projektów zostali zaproszeni do złożenia ofert w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Węgry-Słowacja-Rumuni

18 / 12 / 2017

Program Współpracy Transgranicznej EIS Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina uruchamia nabór na asesorów, celem zidentyfikowania i wybrania wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy dołączą do puli Asesorów Programu. Celem naboru jest zaproszenie do aplikowania zainteresowanych kandydatów posiadających odpowiednie doświadczenie i wiedzę w obszarach współpracy transgranicznej, rozwoju regionalnego, dziedzin sektorowych, których dotyczy Program, a także specyfiki węgiersko-słowacko-rumuńsko-ukraińskiego pogranicza. Efektem naboru będzie stworzenie puli asesorów. Jest ona tworzona na lata 2017-2020 i będzie aktualizowana, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Oferty należy składać do 15 stycznia 2018 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/assessors-in-charge-of-project-evaluation-invited-to-apply