PBU

Konferencja naukowa Programu w Rzeszowie i Lwowie

23 / 11 / 2017

W dniu 15 listopada w Rzeszowie oraz 17 listopada we Lwowie odbyła się konferencja naukowo-praktyczna „Aktualne problemy społeczno-ekonomiczne polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 we współpracy z Narodowym Uniwersytetem Lwowskim imienia Iwana Franki i Uniwersytetem Rzeszowskim pod patronatem Wicepremiera, Ministra Rozwoju Gospodarczego i Finansów Mateusza Morawieckiego.

Dla Programu był to nowy format dyskusji na temat ukraińsko-polskich relacji transgranicznych oraz różnych aspektów życia terenów przygranicznych. Tematy prezentacji obejmowały zagadnienia dotyczące między innymi historii, religii, życia społecznego i ruchów politycznych, edukacji, nauki, zatrudnienia, mobilności, ekonomii i finansów.

Łącznie w obu konferencjach wzięło udział ponad 200 uczestników.

We Wspólnym Sekretariacie Technicznym opracowano dwie publikacje z tego wydarzenia: zbiór 94 abstraktów oraz zbiór 18 referatów napisanych przez polskich i ukraińskich naukowców.

Analizowane i omawiane podczas konferencji zagadnienia mogą wyznaczać kierunki rozwoju przyszłych projektów transgranicznych oraz proponować narzędzia do rozwiązywania wspólnych problemów. W ten sposób konferencja zdecydowanie wniosła wartość dodaną do naszych działań w ramach Programu. WST planuje zorganizować kolejne tego rodzaju wydarzenie naukowe w przyszłym roku.


Komitet Honorowy Konferencji:

Prof. Sylwester Czopek, Prof. dr hab.  – Rektor, Universytet Rzeszowski
Oleksandr Hanushchyn – Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej
Prof. Volodymyr Melnyk – Rektor, Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Vasyl Pavlyuk – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie
Prof. Krzysztof Rejman, Prof. nadzw. dr hab – Rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Paweł Słowikowski – Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Rafał Wolski – Konsul Generalny RP we Lwowie

Galerie

Rzeszow-Lviv Conference