PBU

Wytyczne do weryfikacji wydatków

22 / 11 / 2017

Przekazujemy Państwu Wytyczne do weryfikacji wydatków w projektach finansowanych ze środków Programu. Jest to podstawowy dokument określający obowiązki i zakres pracy audytorów w związku z potwierdzaniem wydatków w projektach w każdym z trzech państw Programu. Podejmując współpracę z audytorami zawsze powinni Państwo odwoływać się do zapisów tych Wytycznych.

Obecna wersja dokumentu zostanie wkrótce uzupełniona w miejscach dotyczących tworzenia zamkniętych list audytorów po stronie ukraińskiej i białoruskiej. Niemniej zakres pracy tych audytorów jest już określony w Wytycznych.

Proszę pamiętać, że wszystkie kwestie związane z realizacja projektów w Programie zostały opisane w Podręczniku Programu część II (dostępny w Centrum pobierania).

Polskim Beneficjentom przypominamy o konieczności zatwierdzenia polskiego audytora przez Kontrolny Punkt Kontaktowy, zaś białoruskim i ukraińskim – o wyborze audytora z listy audytorów.

Dla wygody beneficjentów WST opracował robocze tłumaczenia podręcznika. Należy jednak pamiętać, że wersją obowiązującą jest wersja angielska ww. dokumentu i zawsze w przypadku jakichkolwiek rozbieżności i niedoskonałości tłumaczeniowych wersja angielska jest wiążąca.

Wytyczne do weryfikacji wydatków

Załączniki