PBU

Zgłaszanie nieprawidłowości

17 / 11 / 2017

W celu ułatwienia kontaktu z Instytucją Zarządzającą oraz dla ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości została założona skrzynka pocztowa, na którą można zgłaszać zastrzeżenia: nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl. Informacje mogą być przekazywane w języku polskim lub angielskim.W przypadku wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, prosimy o informację w tym zakresie.