PBU

Nagrody Orły Wprost dla najlepszych projektów rozdane na gali w Lublinie

14 / 11 / 2017

W dniu 7 listopada 2017 roku na uroczystej gali w Lublinie osiem projektów zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zostało uhonorowanych nagrodami Orły Wprost.

Edycja tego wydarzenia w Lublinie poświęcona była osiągnięciom projektów w województwie lubelskim oraz podlaskim, w których efekty współpracy transgranicznej są bardzo widoczne, przynoszą wiele korzyści miejscowym  społecznościom, przyspieszając lokalny rozwój. Podkreślone to zostało wielokrotnie podczas debaty, w której, między innymi wziął udział Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich. O specyfice projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, zarządzaniu  Programem oraz o  jego realizacji mówił Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak podczas rozmowy z redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost” Jackiem Pochłopniem. Rozmowa ta odbyła się na zakończenie uroczystości i stanowiła jej merytoryczne podsumowanie.

Podczas gali sześć projektów współpracy transgranicznej zrealizowanych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 otrzymało wyróżnienia:

  • „Podniesienie atrakcyjności obszaru przygranicznego poprzez włączenie zasobów etnokulturalnych do aktywności turystycznej (wycieczka do baśni etnicznej)”, którego partnerem wiodącym był Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Białoruś)
  • „Poprawa pracy z młodzieżą przejawiającą zachowania dewiacyjne”, którego partnerem wiodącym był Dział Edukacji Brzeskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego (Białoruś)
  • „Młodzież pogranicza – wspólnie dla bezpieczeństwa”, którego partnerem wiodącym był Brzeski Obwodowy Zarząd Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś
  • „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”, którego partnerem wiodącym był Powiat Tomaszowski (Polska)
  • „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”, którego partnerem wiodącym był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Polska)
  • „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, którego partnerem wiodącym było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion „Puszcza Białowieska” (Polska)

Nagroda specjalna została przyznana dwóm projektom :

  • „Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie” projekt zrealizowany przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Werbkowicach (Polska) w partnerstwie z Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym „Źródło” we Lwowie (Ukraina). Nagrodę w imieniu projektu odebrała przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Werbkowicach Halina Szpuga wraz z wiceprzewodniczącą Martą Piotrowską-Lackowską oraz koordynatorem Lidera Projektu Eweliną Jabłońską
  • „Rozbudowa trans granicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni). Projekt zrealizowany przez Gminę Miejską Hajnówka (Polska) w partnerstwie z Komunalnym Unitarnym Wielobranżowym Produkcyjnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej „Kamienieckie ŻKCh” (Białoruś) oraz Państwowym Zakładem Naukowym „Poleski Instytut Rolniczo-Ekologiczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi” (Białoruś). Nagrodę w imieniu projektu odebrał burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak

Wszystkim wyróżnionym oraz laureatom nagród specjalnych serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Relacja z uroczystości ukazała się w wydaniu tygodnika Wprost z 13 listopada br.

Galerie

Orły Wprost