PBU

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukowo-praktyczną.

06 / 11 / 2017

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Uniwersytet Rzeszowski, Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej Aktualne problemy społeczno-gospodarcze polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej”.

Głównymi tematami  konferencji będą:

  1. Wyzwania społeczne w dziedzinie polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej.
  2. Bezpieczeństwo społeczne: zagrożenia, profilaktyka i regulacje.
  3. Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2017 roku w Rzeszowie w Budynku A0 – Aula 167 Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1 oraz 17 listopada 2017 roku we Lwowie w Sali Zgromadzeń Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, ul. Uniwersytecka  1,

Rozpoczęcie konferencji o godzinie 10:00.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!