PBU

Podręcznik Programu. Część II - Realizacja Projektu

20 / 10 / 2017

Uprzejmie informujemy, że została opracowana i zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą druga część Podręcznika Programu – Realizacja Projektu. Dokument jest zamieszczony w zakładce CENTRUM POBIERANIA (Pierwszy Nabór Wniosków).

Dla wygody beneficjentów WST opracował robocze tłumaczenia podręcznika. Należy jednak pamiętać, że wersją obowiązującą jest wersja angielska ww. dokumentu i zawsze w przypadku jakichkolwiek rozbieżności i niedoskonałości tłumaczeniowych wersja angielska jest wiążąca.