PBU

Przedstawiciel Programu wziął udział w V Międzynarodowym Forum Wody “Zasoby wodne a klimat”

11 / 10 / 2017

Forum odbyło się w dniach 5-6 października br. w Mińsku na Białorusi i zostało zorganizowane przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi oraz Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny. Tematyka forum była skoncentrowana na zrównoważonym rozwoju zasobów wodnych, z uwzględnieniem współpracy transgranicznej w dziedzinie ochrony i wykorzystania transgranicznych obiektów wodnych. Podczas wydarzenia Siarhei Kuzniatsou, ekspert Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zaprezentował doświadczenia Programu i jego oczekiwania względem projektów nakierowanych na ochronę i użytkowanie obiektów wodnych na pograniczu Polski i Białorusi. Więcej informacji nt. wydarzenia można znaleźć na: https://www.belstu.by/news/university/itogi-pervogo-dnya-raboty-mezhdunarodnogo-vodnogo-foruma.html