PBU

Imprezy informacyjne w Polsce

05 / 10 / 2017

Przedstawiciele Programu wzięli udział w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie i Wschodnim Kongresie Ekonomicznym w Białymstoku.

VI Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej odbył się 26 września w Lublinie (Polska), a został zorganizowany przez miasto Lublin i Województwo Lubelskie. Kongres skupia się na perspektywach rozwoju Europy Centralnej i Wschodniej oraz wyzwaniach dotyczących rozwoju terenów miejskich i wiejskich przy uwzględnieniu potrzeb ich mieszkańców. Podczas wydarzenia, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller wziął udział w debacie na temat transgranicznych źródeł finansowania rozwoju lokalnego przedstawiając wymagania dotyczące projektów współpracy transgranicznej wspieranych przez Program. W ramach Giełdy Grantodawców, która odbyła się z tej okazji 25 września, czynne było stoisko informacyjne Programu. Więcej na temat kongresu na stronie: http://en.kongres.lublin.eu/en

Stoisko informacyjne Programu zostało również zorganizowane z okazji IV Wschodniego Kongresu Ekonomicznego, który miał miejsce 27-28 września w Białymstoku. Uczestnicy kongresu dyskutowali o problemach i wyzwaniach stojących przed regionami Polski Wschodniej. Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie: http://www.wschodnikongres.eu/2017/en/