Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Zaproszenie na konferencję w Łucku

12 / 04 / 2024

Zapraszamy do aktywnego udziału w Międzynarodowej Konferencji „Kapitalizacja efektów projektów realizowanych na pograniczu polsko-ukraińskim w
perspektywie finansowej UE 2014-2020”.
Konferencja zostanie zorganizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020 wspólnie z Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w dniach 8-11 maja 2024 r. w Łucku (Ukraina).

W trakcie Konferencji podejmiemy i przedyskutujemy następujące tematy:

 1. Dziedzictwo kultury lokalnej i historii oraz promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego.
 2. Dostępność w zakresie poprawy i rozwoju usług transportowych i infrastruktury.
 3. Bezpieczeństwo poprzez wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych oraz podejmowania wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem.
 4. Granice poprzez wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic oraz poprawy operacji zarzadzania granicami, procedur celnych i wizowych.
 5. Pomoc humanitarna udzielona Ukrainie w obliczu napaści zbrojnej w ramach Programu Polska-(Białoruś)-Ukraina.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Aby wziąć udział w Konferencji, prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do 28 kwietnia 2024 r.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna