Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Wędrowna Akademia 2023 – podsumowanie

17 / 01 / 2024

„Wędrowna Akademia” już na dobre wpisała się w kalendarz działań Programu. Skierowana jest do studentów wyższych uczelni jako przyszłej kadry projektowej w wielu dziedzinach życia pogranicza. W 2023 r. odwiedziliśmy 8 uczelni na obszarze Programu w Polsce i Ukrainie, by pokazać najlepsze praktyki projektowe z lat 2014-2020, przeprowadzić warsztaty z przygotowania projektów i przedstawić założenia nowego Programu na lata 2021-2027. W zajęciach prowadzonych przez ekspertów Programu z oddziałów we Lwowie i Rzeszowie wzięło udział ok. 220 studentów. Reprezentowali wiele kierunków studiów, w tym m.in. stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia, zarządzanie, bezpieczeństwo, logistyka, marketing, historia, kultura współczesna i nauki o rodzinie.

Po stronie ukraińskiej odwiedziliśmy:

 • Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie
 • Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny
 • Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”

Po stronie polskiej były to uczelnie:

 • Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski

Niemal wszyscy uczestnicy ocenili w ankietach ewaluacyjnych, że przeprowadzone zajęcia spełniły ich oczekiwania i że przekazana wiedza może im się przydać w przyszłości. Studenci najbardziej cenili sobie ćwiczenia z opracowania własnego, ramowego projektu:

 „Podobały mi się prawdziwe przykłady projektów oraz uwagi na co zwracać przy ich pisaniu”
„Zadanie z samodzielnego tworzenia projektu”
„Omówienie tego, jak przejść od pomysłu do opracowania projektu”
„Ciekawe poruszenie tematu i zaangażowanie uczestników w dyskusję”

Pytając o uwagi i sugestie, co moglibyśmy poprawić, dowiedzieliśmy się, że uczestnicy chcieliby więcej takich spotkań.

Dziękujemy za wszystkie Wasze opinie i do zobaczenia na szlaku „Wędrownej Akademii” w nowym 2024 roku!

Galeria

Wandering Academy 2023

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna