PBU

Międzynarodowa konferencja «Aktualne problemy społeczno-ekonomiczne polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej”

07 / 08 / 2017

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Narodowym Uniwersytetem Lwowskim imienia Iwana Franki zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej «Aktualne problemy społeczno-ekonomiczne polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej», która odbędzie się 15-17 listopada 2017 roku w Rzeszowie i we Lwowie. Szczegółowe informacje zawarte są w liście informacyjnym.

Formularz zgłoszeniowy w postaci elektronicznej, tytuł referatu i krótki abstrakt wystąpienia (1600-1800 znaków w języku angielskim) łącznie z odpowiednikiem po polsku lub po ukraińsku należy wysłać do 4 września 2017 roku.