Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Nabory wniosków w Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027

03 / 03 / 2023

Pierwszy nabór wniosków w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 rozpocznie się w maju i potrwa do końca lipca 2023 roku.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o środki unijne w następujących priorytetach:

 • Zdrowie, z budżetem wielkości 37,36 mln euro
 • oraz Środowisko (43,75 mln euro).

Wnioski będzie można składać tylko w języku angielskim poprzez Centralny system teleinformatyczny 2021.

Pracownicy Wspólnego Sekretariatu Programu będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad naboru po zatwierdzeniu pakietu aplikacyjnego przez Komitet Monitorujący. Zestaw dokumentów zostanie opublikowany na stronie Programu PBU, w zakładce PL-UA 2021-27

Aby pomóc wnioskodawcom, zorganizujemy dwa bezpłatne Fora Poszukiwania Partnerów. Pierwsze z nich, dla priorytetu Zdrowie, odbędzie się 19–21 kwietnia 2023 r. w Rzeszowie, zaś drugie dla priorytetu Środowisko 26–28 kwietnia 2023 r. w Lublinie.

W maju, po ogłoszeniu naboru, zorganizujemy 10 szkoleń dla przyszłych wnioskodawców, po jednym dla każdego z sześciu obwodów w Ukrainie:

 • wołyńskiego,
 • lwowskiego,
 • zakarpackiego,
 • rówieńskiego,
 • tarnopolskiego
 • i iwanofrankiwskiego

oraz po jednym dla czterech województw w Polsce:

 • mazowieckiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego
 • i lubelskiego.

Szkolenia będą dostępne także online*. Informacje na temat miejsca i rejestracji opublikujemy na stronie Programu PBU.

Drugi nabór wniosków dla osi priorytetowych:

 • Turystyka, z budżetem 35,87 mln euro
 • oraz Współpraca (budżet 5,11 mln euro przeznaczony na działania dla zwiększania sprawności administracji publicznej)

jest planowany w 2024 roku.

*Plan organizacji wydarzeń oraz naborów wniosków może ulec zmianie z powodów od nas niezależnych.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna