Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Raport z konsultacji publicznych Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

28 / 07 / 2022

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji publicznych projektu Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Od 16 maja do 6 czerwca 2022 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zbierało uwagi do dokumentu od szerokiego gremium interesariuszy. W tym czasie wpłynęło 126 uwag, z których większość dotyczyła strategii programu (rozdział 1) oraz opisu wybranych osi priorytetowych (rozdział 2). Zdecydowana większość uwag (80%) została uwzględniona lub uwzględniona częściowo. Jedynie 27 komentarzy nie zostało uwzględnionych.

Zachęcamy do lektury raportu, aby mogli Państwo zapoznać się ze szczegółami.

Projekt Programu:

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna