Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów

Czas na rezultaty: W poszukiwaniu pszczoły karpackiej

27 / 07 / 2022

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski i Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.


Pszczoła karpacka ma szaro ubarwione ciało średniej wielkości i dość długi języczek (ok. 6,65 mm). Odznacza się łagodnością, umiarkowanie intensywnym rozwojem rodzin i stosunkowo małą rojliwością, a więc ma predyspozycje do wytwarzania większych ilości miodu. Wytwarzany przez nią miód jest jednym z typowych lokalnych produktów regionu Karpat.


Mikroprojekt „Pszczoła karpacka — wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” (akronim CarpathianBee) powstał aby chronić to niezwykłe stworzenie będące częścią lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, popularyzować pszczelarstwo i tradycyjne produkty pszczele. Projekt stworzył holistyczne podejście do zachowania lokalnej rasy rdzennych pszczół z Karpat wraz z promocją tradycji pszczelarskich w Karpatach oraz zainteresowaniem pszczelarstwem młodzieży.

Ogólny opis projektu CarpathianBee można znaleźć w zakładce „Projekty”.WYPRAWY NAUKOWE I MONITORINGOWE DO WYSOKOGÓRSKICH PASIEK REGIONU KARPACKIEGO

W ramach realizacji projektu zorganizowano dwie wyprawy naukowo-monitoringowe do pasiek położonych w wysokogórskich częściach Karpat. Ich głównym zadaniem było określenie jaki jest skład rasowy pasiek oraz jak zmienia się rasa na przestrzeni kilku sezonów. Aby zachęcić do współpracy lokalnych pszczelarzy z wiosek, w których były pobierane próbki pszczoły karpackiej przygotowano dla nich ulotki z podstawowymi informacjami o projekcie i problemie zachowania rodzimej rasy pszczół karpackich.

W ramach projektu kupiono 30 uli zarodkowych (macierzystych) oraz specjalistyczny sprzęt do wychowu matek pszczelich. Pozwoliły one około 30 lokalnym pszczelarzom włączyć się aktywnie w prace polegające na zachowaniu i rozwoju gatunku pszczoły karpackiej.CENTRUM INFORMACJI I KULTURY
Stała wystawa plenerowa

Karpacka pasieka w kontekście historycznym – od dziupli do „inteligentnego ula”

Centra powstały w:

 • Smodnej na terenie Parku Narodowego „Huculszczyzna” w obwodzie Iwanofrankiwskim
 • Koloczawie w obwodzie Zakarpackim

Zakupiono sprzęt do ekspozycji plenerowej. Wykonano renowację 12 starych uli, które umieszczono na terenie wystawy. Zakupiono kilka różnego rodzaju uli, aby pokazać tradycje pszczelarstwa w różnych regionach Karpat. Zakupiony został i zainstalowany na bazie jednego z uli „inteligentny ul”. Pozwala on na pozyskiwanie miodu bezpośrednio z ula bez ingerencji z zewnątrz w źródła utrzymania pszczelej rodziny. Dla tych zwiedzających, którzy boją się bliskiego kontaktu z pszczołami zakupiono stroje ochronne.KARPACKI FESTIWAL MIODOWY

Festiwal zwrócił uwagę na problem zachowania pierwotnej rasy pszczół karpackich, promował pszczelarstwo, lokalny miód i inne produkty pszczele. W ramach festiwalu zaprezentowano tradycje pszczelarskie różnych gmin regionu karpackiego.WARSZTATY WYTWARZANIA ŚWIEC Z WOSKU PSZCZELEGO

Warsztaty odbyły się w Ustrzykach Dolnych oraz wsi Łodyna. Uczestnicy w bieszczadzkiej pasiece usłyszeli o pszczelarstwie staropolskim, obejrzeli pokaz ula i całego sprzętu używanego przez pszczelarza, przegląd rodziny pszczelej, dyskutowali o funkcjach pasieki, zadaniach pszczelarza, cyklu życia pszczół i ich roli w środowisku naturalnym. Drugiego dnia wytapiali świece z wosku pszczelego.KONFERENCJA KOŃCOWA

W konferencji wzięły udział osoby zajmujące się pszczelarstwem i turystyką. Zaprezentowano wyniki badań populacji pszczół rdzennej rasy karpackiej przeprowadzonych w ramach projektu. Trzech zaproszonych prelegentów – ekspertów w dziedzinie turystyki, pszczelarstwa oraz promocji przedstawiło uczestnikom konferencji sposoby rozwoju apiturystyki w Karpatach, wykorzystania pszczelarstwa jako instrumentu promocji regionu.


KARPACKI SZLAK MIODOWY

W ramach projektu powstalo pięć tras turystycznych. Obejmują główne miejscowości turystyczne związane z historią i obecnością pszczelarstwa:

 1. Rejon kosowski (UA)
 • szlak pieszy – 7 km
 • szlak rowerowy – 57 km

 1. Kołoczawa (UA) – szlak pieszy -22 km

    3. Rzeszów (PL)

 • szlak pieszy – 13 km
 • szlak rowerowy – 50 km


BROSZURA PROMOCYJNA

Wydana w trzech językach broszura promocyjna pt. „Pszczelarstwo na pograniczu polsko-ukraińskim” zawiera teksty dotyczące historii pszczelarstwa na pograniczu polsko-ukraińskim, aktualnej sytuacji w tej dziedzinie, pszczoły karpackiej, działań mających na celu odtworzenie tej wyjątkowej rasy oraz mapy pięciu karpackich szlaków miodowych.


BIULETYN KARPACKI

Został przygotowany i wydrukowany numer specjalny magazynu poświęcony pszczelarstwu w Karpatach.

Beneficjenci projektu sięgnęli po sprawdzone formy promocji. Do realizacji filmu promocyjnego zaprosili influencera, podróżnika, który od 2015 roku prowadzi własny blog. Film propaguje tradycje pszczelarskie oraz zwraca uwagę na potrzebę zachowania i popularyzacji hodowli pierwotnej rasy pszczół karpackich jako elementu dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-ukraińskiego.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna