Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Dodatkowe finansowanie dla Beneficjentów Programu na działania pomocowe na rzecz Ukrainy i Ukraińców.

18 / 05 / 2022

Inwazja na Ukrainę sił rosyjskich wspieranych przez Białoruś w dniu 24 lutego 2022 r. dotknęła wiele osób zamieszkujących terytorium Ukrainy, w tym ludność obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. W celu wsparcia Ukraińców (osoby dotknięte wojną, w tym uchodźców ukraińskich przebywających w Polsce) oraz ogólnego wsparcia systemu pomocy dla Ukrainy, Program PBU uruchomił dodatkowe finansowanie do wykorzystania przez Beneficjentów projektów na działania pomocowe.
(Uwaga – dotyczy trwających projektów, których sytuacja finansowa i rzeczowa pozwala na poszerzenie zakresu działań i zwiększenie wartości grantu w ramach przewidzianych przez podręczniki Programu).

Dodatkowe środki Programu dostępne na ten cel wynoszą 2 500 000 EUR (poziom dofinansowania wynosi 100% całkowitych kosztów dodatkowych działań). Alokacja na działania pomocowe może ulec zwiększeniu w przypadku zidentyfikowania kolejnych oszczędności w budżecie Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania i zakresu dodatkowych działań znajdują się w dokumencie Supplement to the Programme Manuals related to suspension  of the Financing Agreement (rozdział 5)

Termin składania wniosków o wprowadzenie działań dodatkowych upływa 31 maja 2022 r.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna