Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

PBU w liczbach: 44 pojazdy ratownicze

07 / 04 / 2022

 

Program PBU aktywnie wspiera inicjatywy i działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w obszarze przygranicznym. Dzięki projektom beneficjenci mogli ulepszyć centra ratownicze i jednostki straży pożarnej oraz zakupić specjalistyczne samochody gaśnicze i ratownicze. Wspólne działania w zakresie zapobiegania katastrofom tworzą platformę do dalszej koordynacji działań pomiędzy partnerami projektów.

W ramach celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO, Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem:

 • 9 projektów otrzymało wsparcie;
 • spośród nich 4 projekty zostały już zakończone;
 • beneficjenci otrzymają łącznie 18,1 mln euro wsparcia finansowego.

 

44 pojazdy ratownicze

Zakupione 44 pojazdy ratownicze to głównie wozy strażackie, ale także pojazdy do ratownictwa ekologicznego, rozpoznawczego, wodnego, przeciwgazowego i przeciwdymowego.

Ponadto, zwiększając bezpieczeństwo i ochronę mieszkańców przed katastrofami ekologicznymi, pożarowymi i chemicznymi, beneficjenci:

 • zaangażowali 83 instytucje do współpracy w tych dziedzinach;
 • zakupili 279 sztuk specjalistycznego sprzętu;
 • zorganizowali 87 wydarzeń poświęconych świadomości bezpieczeństwa i ochrony ludności;
 • stworzyli 6 strategii zapobiegania sytuacjom kryzysowym i monitorowania reakcji

Dzięki wszystkim działaniom podjętym przez beneficjentów czas reakcji na sytuacje kryzysowe służb ratowniczo-gaśniczych zaangażowanych w projekty skrócił się o ok. 20 min.

 

Więcej informacji o projektach Programu z celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO można znaleźć na stronie internetowej w Bazie projektów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna