Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów

Uproszczone modyfikacje projektu i wykorzystanie oszczędności

29 / 03 / 2022

 

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę miała negatywny wpływ na realizację projektów partnerskich PL-UA. Aby pomóc projektom w tych trudnych czasach i ułatwić ich realizację oraz modyfikacje, WKM Programu zatwierdził kilka uproszczeń w procedurach projektowych. Ponadto, wprowadzono także istotne zmiany umożliwiające realizację projektów wprowadzających dodatkowe działania - służące potrzebującym, poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie.

 1. Istotne zmiany w projektach z ukraińskim beneficjentem wiodącym mogą być wprowadzane w sposób uproszczony, poprzez dostarczenie niezbędnych informacji w e-mailu przesłanym do WST (dokumenty zostaną dostarczone na późniejszym etapie, gdy będzie to możliwe).
 2. W projektach mogą zostać wprowadzone (po zatwierdzeniu przez WST) dodatkowe działania, aby pomóc osobom potrzebującym: 
 • zapewnienie uchodźcom (osobom uciekającym przed wojną z terenów Ukrainy, niezależnie od ich pochodzenia) dostępu do produktów projektu, np. budynków lub sprzętu;
 • dostosowanie wydarzeń organizowanych w ramach projektu do potrzeb uchodźców (np. integracja, pomoc w tłumaczeniu, dodatkowe zajęcia dla dzieci);
 • przeznaczenie oszczędności uzyskanych w ramach projektu na dostawy i/lub usługi, które mogą stanowić dodatkową wartość dla uchodźców z Ukrainy (zmiany w budżecie, które nie zmieniają całkowitej wartości dotacji).

Szczegóły dotyczące tych uproszczeń i ewentualnych dodatkowych działań zostaną przekazane bezpośrednio beneficjentom przez WST.

Gorąco zachęcamy wszystkich beneficjentów do efektywnego wykorzystania oszczędności z projektów - nie przegapmy żadnej szansy na pomoc ludziom poszkodowanym przez wojnę.

Wszystkich beneficjentów zainteresowanych wykorzystaniem oszczędności w swoich projektach prosimy o wcześniejszy kontakt z opiekunami projektów w WST.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna