Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Informacja o dalszej realizacji projektów PBU

29 / 03 / 2022

 

Po rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę wspieranej przez Białoruś oraz zgodnie z decyzją Rady Europejskiej o zawieszeniu współpracy z Rosją i Białorusią, w Brukseli odbyło się spotkanie mające na celu zbadanie możliwości kontynuowania realizacji programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W rezultacie ustalono, że polscy i ukraińscy beneficjenci mogą kontynuować działania w ramach projektów.

Polskim i ukraińskim beneficjentom wiodącym oraz polskim i ukraińskim partnerom w tych projektach zaleca się kontynuowanie realizacji projektów. Jednocześnie, w przypadku, gdy którykolwiek z beneficjentów/partnerów nie jest w stanie kontynuować realizacji projektu transgranicznego PBU w obecnej formie, taka informacja powinna być niezwłocznie przekazana do WST.

WST będzie kontaktować się z polskimi partnerami realizującymi działania w projektach z białoruskimi beneficjentami wiodącymi w celu zebrania informacji o możliwym sposobie postępowania i koniecznych modyfikacjach kontraktów.

Instytucja Zarządzająca, we współpracy z Komisją Europejską, pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwi prawidłową realizację zaplanowanych działań przez wszystkich polskich i ukraińskich partnerów projektu.

WST kontynuuje swoją regularną pracę z projektami, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania kluczowych procesów programu, w tym kontroli dokumentów, monitoringu i sprawozdawczości.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna