Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Ogłoszenie o zamówieniu w ramach projektu przed uruchomieniem naboru wniosków w Programie Polska-Ukraina 2021-2027 (polscy beneficjenci)

22 / 03 / 2022

Jeżeli jesteś potencjalnym beneficjentem, który rozpoczyna, bądź planuje rozpoczęcie realizacji projektu, poniższa informacja może być dla Ciebie przydatna.

Informujemy, że przed uruchomieniem pierwszego naboru wniosków w Programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, począwszy od 1 kwietnia, ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności można zamieszczać pod specjalnie dedykowanym numerem naboru:

 • POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21

Tytuł naboru w realizowanej przez Państwa części powinien nawiązywać do perspektywy finansowej 2021-2027.

Do czasu uruchomienia Programu dla przyszłej perspektywy, realizując zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, stosuj wymagania obowiązujące beneficjentów obecnej perspektywy 2014-2020.

Opisany sposób postępowania zapewni beneficjentom większe bezpieczeństwo kontrolne i audytowe, jeśli rozpoczęte przed uruchomieniem naboru projekty zostaną później objęte dofinansowaniem unijnym.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna