Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

PBU w liczbach: 23 szpitale

09 / 03 / 2022

 

Program PBU wspiera dostęp do zdrowia, poprawę jakości usług zdrowotnych, współpracę między placówkami medycznymi oraz transgraniczne zapobieganie chorobom.

W ramach Programu PBU:

  - 15 projektów otrzymało dofinansowanie z Programu w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych;

  - 3 projekty zostały już zakończone;

  - łącznie w ramach Priorytetu 3.1 do beneficjentów trafi 33 mln euro.

 

    23 szpitale

 

Dzięki wsparciu z PBU do końca bieżącej edycji programu zmodernizowane lub przebudowane zostaną 22 szpitale i placówki medyczne oraz wybudowany zostanie 1 całkowicie nowy szpital.

 

Wspieramy beneficjentów między innymi w celu:

  - poprawę jakości 28 świadczeń zdrowotnych;

  - zakup 989 sztuk sprzętu medycznego;

  - zakup 16 pojazdów medycznych;

o organizację 133 wydarzeń poświęconych zdrowiu publicznemu.

 

Dzięki tym inwestycjom 10,5 mln osób z pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego będzie miało lepszy dostęp do publicznej służby zdrowia.

 

Więcej informacji o wszystkich projektach PBU z celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO można znaleźć w Bazie Projektów na tej stronie.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna