Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Czas na rezultaty: Malownicze pogranicze polsko-ukraińskie nad Bugiem

24 / 02 / 2022

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy publikowanie nowego cyklu „Czas na rezultaty”. Mamy nadzieję, że będzie on inspiracją do poznawania zrealizowanych projektów, zachęci czytelników do ich odwiedzania i korzystania z ich rezultatów.

Zapraszamy do śledzenia efektów wspólnej pracy partnerów z Polski, Białorusi, Ukrainy w ramach Programu PBU, możliwej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Mikroprojekt „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód"” (akronim East_promotion), został zrealizowany w celu promocji potencjału turystycznego miast i gmin reprezentowanych przez ośmiu beneficjentów z Polski i Ukrainy.

Ogólny opis projektu East_promotion  można znaleźć w zakładce „Projekty” na naszej stronie internetowej.
WARSZTATY TRADYCJI BOŻONARODZENIOWYCH

W Strzelcach, w gminie Białopole, odbyły się Warsztaty tradycji bożonarodzeniowych oraz Wieczór świątecznych tradycji polsko-ukraińskiego pogranicza. Uczestnicy z Polski oraz z Ukrainy wspólnie wykonywali tradycyjne ozdoby świąteczne, a następnie w strzeleckiej świetlicy śpiewali polskie i ukraińskie kolędy i pieśni. Spotkanie zakończyła wspólna degustacja świątecznych potraw przygotowanych przez lokalne gospodynie.


WARSZTATY KULINARNE ORAZ RĘKODZIELNICZE

W Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim w gminie Leśniowice odbyły się warsztaty kulinarne oraz rękodzielnicze „Rękodzieło po obu stronach Bugu”, promujące tradycje oraz dziedzictwo kulturowe kresów wschodnich.


FESTIWALE KULTURALNE

Transgraniczne festiwale kulturalne popularyzujące zanikające elementy tradycji kultury ludowej odbyły się w:

 • Turce (gm. Dorohusk) -  Festiwal Kultury Ludowej • Wojsławicach -  Festiwal „Wielokulturowe pogranicze”.

Programy obu festiwali obfitowały w występy zespołów ludowych z Polski i Ukrainy, zajęcia rękodzielnicze dla dzieci, warsztaty pisania ikon, warsztaty tkackie i rzeźbiarskie, spotkania z artystami ludowymi, pokazy garncarstwa, kowalstwa, pokazy rękodzieła ludowego czy pieczenia chleba. Podczas obu wydarzeń można było spróbować potraw tradycyjnej kuchni polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, przygotowanych podczas pokazów na żywo.


TURNIEJ AKTYWNOŚCI KOBIET

W Żmudzi odbył się turniej aktywności kobiet „Aktywne na rzecz dziedzictwa kulturowego” - jednodniowe wydarzenie, którego celem była popularyzacja dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza. Podczas turnieju odbyły się zawody sportowe, prezentacja lokalnych produktów, klubów gospodyń domowych i występy grup folklorystycznych z Polski i Ukrainy.


RAJDY ROWEROWE

Podsumowaniem projektu były rajdy rowerowe nad:

 • Jeziorem Huszczańskim (Ukraina); • Zalewem „Maczuły” w Horodysku.W ramach projektu zostały ponadto wyznaczone i oznakowane trasy turystyczne i rowerowe. W gminie Kamień wyznaczono 18 km trasy rowerowej, która włączona została do istniejącej trasy rowerowej „Malowniczy Wschód” i prowadzi do miejsc o szczególnym znaczeniu dla promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Podobnie w gm. Rivne oznakowana została trasa rowerowo-turystyczna ułatwiająca turystom dostęp do obiektów i dóbr kultury.Przygotowany został trójjęzyczny folder „O przeszłości dla przyszłości” zawierający mapę turystyczną prezentującą dziedzictwo kulturowe oraz obiekty turystyczne (w tym trasy rowerowe) gmin zaangażowanych w realizację projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i aktywnego korzystania z jego rezultatów!

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna