Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

PBU w liczbach: 162 km dróg

22 / 02 / 2022

Rozpoczynamy nowy cykl pod tytułem “PBU w liczbach”, w którym będziemy prezentować dane związane ze współpracą transgraniczną pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą - aby podkreślić osiągnięcia projektów PBU.

Beneficjenci PBU wybudowali i zmodernizowali regionalną infrastrukturę drogową, poprawili bezpieczeństwo na drogach lokalnych oraz dostępność różnych wartych odwiedzenia miejsc.

W ramach programu PBU:

 • 16 projektów zostało już zrealizowanych w ramach celu tematycznego Dostępność, Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury;
 • 3 projekty są w trakcie realizacji;
 • 45,5 mln euro przekazano beneficjentom projektów z tego zakresu.

     162 km

Dzięki projektom PBU dotyczącym dostępności zmodernizowano i przebudowano już ponad 162 km dróg lokalnych i regionalnych:

 • 32 km w Białorusi;
 • ponad 43 km w Ukrainie;
 • ponad 87 km w Polsce;

Dzięki tym inwestycjom pogranicze polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie będzie bardziej dostępne, a zrealizowane projekty przełożą się na bezpieczniejszy i wygodniejszy ruch transgraniczny.

Do końca bieżącej edycji Programu, w ramach wszystkich zrealizowanych projektów, spodziewamy się ponad 203 km dróg przebudowanych i zmodernizowanych oraz ponad 17 km dróg nowo wybudowanych.

Więcej informacji na temat wszystkich projektów PBU dotyczących dostępności można znaleźć w Bazie projektów na tej stronie internetowej.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna