Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Ogólnodostępny bezpłatny kurs online na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie

22 / 02 / 2022

Komisja Europejska (DG REGIO) we współpracy z  Uniwersytetem w Strasburgu uruchamia ogólnodostępny bezpłatny kurs online MOOC (Massive Open Online Course)  na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie.


Jaki jest cel kursu?

Kurs ma na celu przede wszystkim:

 • podnieść świadomość Europejczyków na temat współpracy terytorialnej w Europie,
 • promować wiedzę o współpracy terytorialnej wśród uczelni wyższych i instytucji badawczych.


Kto może wziąć udział w kursie?

Docelowi odbiorcy to, m.in:

 • społeczność akademicka (np. studenci i naukowcy),
 • praktycy współpracy terytorialnej (np. władze programowe, projektodawcy, partnerzy),
 • mieszkańcy regionów przygranicznych i organizacje z siedzibą w regionach przygranicznych, które chcą promować rozwój swojego regionu,
 • osoby i organizacje zaangażowane we wdrażanie strategii makroregionalnych.


Praktyczne informacje

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny.
Pierwszy termin kursu: od 7.03.2022 r. do 24.04.2022 r.
Rejestracja już ruszyła i odbywa się tu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna