Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Aktualizacja Wytycznych do weryfikacji wydatków

27 / 01 / 2022

Informujemy, że zaktualizowane zostały załączniki (listy sprawdzające) do Wytycznych do weryfikacji wydatków. Wprowadzone zmiany są związane z wejściem w życie Wytycznych KE dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01). Dodane zostały pytania nawiązujące do weryfikacji otrzymywanych oświadczeń na podstawie ogólnie dostępnych informacji.

Uprzejmie prosimy o korzystanie z aktualnych dokumentów zamieszczonych na stronie Programu w sekcji DOKUMENTY/INSTRUKCJE → REALIZACJA PROJEKTÓW:
Duże Projekty Infrastrukturalne
Projekty regularne
Mikro-projekty PBU2
Mikro-projekty PBU3

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna