Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

"Wędrowna Akademia PBU" ruszyła w trasę

18 / 01 / 2022

 

„Wędrowna Akademia PBU” to seria bezpłatnych wykładów na temat Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA i praktycznych ćwiczeń dotyczących przygotowywania projektów unijnych. Prowadzone będą przez przedstawicieli Programu w uczelniach leżących na jego obszarze. Kluczową częścią zajęć jest studium przypadku „Od wyzwania do działania” w oparciu o dobre praktyki zaczerpnięte z projektów PBU. Inicjatywa jest skierowana zwłaszcza do studentów kierunków związanych z tematyką europejską, współpracy międzynarodowej, dyplomacji i ekonomii. Uczestnicy spotkań, oprócz sporej porcji wiedzy i praktyki, otrzymują zestawy materiałów promocyjnych i informacyjnych Programu.

Przed nami wciąż nowe wyzwania, nowe nabory projektów w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Głęboko wierzymy, że zwłaszcza młode pokolenie – bazując na bogatych doświadczeniach dotychczasowych beneficjentów - będzie im w stanie sprostać wnosząc świeżą energię i nowe spojrzenie, – napisał Andrzej Słodki, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego w liście do rektorów.

Nowa inicjatywa Programu spotkała się z bardzo pozytywną reakcją uczelni i samych studentów. Pierwsze zajęcia „Wędrownej Akademii PBU” odbyły się 14 stycznia br. na Uniwersytecie w Białymstoku i wzięli w nich udział m.in. studenci prawa, stosunków międzynarodowych i filologii. Kolejne, najbliższe wykłady zostaną przeprowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie odwiedzimy inne uczelnie obszaru Programu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna