Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Modyfikacja Programu na lata 2021-2027

11 / 01 / 2022

Informujemy, że w perspektywie 2021-2027 będziemy kontynuować współpracę transgraniczną na wschodniej granicy w dwustronnym Programie Polska-Ukraina. Dotychczasowa, trójstronna formuła współpracy z udziałem Polski, Ukrainy i Białorusi nie jest obecnie możliwa. Program będzie gotowy na dołączenie Białorusi na późniejszym etapie realizacji.

Sytuacja polityczna na Białorusi i relacje Polska-Białoruś sprawiają, że kontynuacja prac nad trójstronnym programem jest obecnie niemożliwa. Chcemy jednak jak najszybciej umożliwić instytucjom z Polski i Ukrainy skorzystanie ze środków Interreg i realizację wspólnych projektów

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek (przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem) i dodał

Jednocześnie chcemy wspierać perspektywę europejską białoruskiego społeczeństwa, dlatego nie wykluczamy późniejszego przyłączenia się Białorusi do Programu.

Przygotowania do uruchomienia Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027 trwają od 2019 roku. Wyniki tych prac wykorzystamy przy przygotowaniu Programu Polska-Ukraina 2021-2027. Niezwłocznie zostanie też powołany dwustronny Komitet Programujący.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna