Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Wspieramy i zapewniamy bezpieczeństwo

14 / 12 / 2021

 

Od ponad 17 lat funkcjonowania Programu wspieramy beneficjentów i pomagamy im realizować projekty w różnych obszarach, poprawiając jakość życia terenów przygranicznych  rozwijając i zacieśniając między nimi współpracę. Na szeroką skalę prowadzimy działania promocyjne, edukacyjne i upowszechniające wypracowane rezultaty w projektach. Służymy wsparciem naszym beneficjentom na każdym etapie realizacji projektów!

Jednym z czterech podstawowych celów tematycznych Programu PBU 2014-2020 jest BEZPIECZEŃSTWO, a w nim priorytet „Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem”. Działania mające chronić życie i zdrowie mieszkańców pogranicza są niezwykle istotne dla Programu. Program dofinansował 9  transgranicznych projektów w tym priorytecie, m.in. na rzecz zapobiegania pożarom oraz skutecznej koordynacji działań ratowniczych. Informacje o nich znajdą Państwo w zakładce Projekty tej strony.

Poruszane problemy i działania beneficjentów pokazują, jak ważne jest też zapobieganie zagrożeniom pożarowym, a w szczególności edukacja i wczesne reagowanie. Chcąc dodatkowo wzmocnić aktywność Programu w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców, zakupiliśmy ponad pół tysiąca czujników dymu i tlenku węgla oraz we współpracy z oddziałami Programu, beneficjentami i właściwymi służbami w każdym z trzech państw, rozdysponowaliśmy je na obszarze Programu.

Czujniki zostały nieodpłatnie przekazane m.in. strażakom Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu Bug, Czerwonemu Krzyżowi w Brześciu oraz lokalnym służbom ratowniczym w obwodach wołyńskim, lwowskim i zakarpackim, którzy we współpracy z terenowymi jednostkami straży pożarnej przekażą go dalej do najbardziej potrzebujących mieszkańców. Jak potwierdzali pracownicy ww. służb, taka akcja jest szczególnie ważna dla mieszkańców odległych miejscowości i zwłaszcza teraz, w okresie jesienno-zimowym, w walce z cichym zabójcą – czadem.

Zwieńczeniem akcji wspierającej bezpieczeństwo i edukację przeciwpożarową było spotkanie 10 grudnia z przedstawicielami władz lokalnych miast Siedlce i Siemiatycze. Podczas spotkania Andrzej Słodki, Kierownik WST przekazał czujniki dymu jednostkom Straży Pożarnej w Siedlcach i OSP z gminy Siemiatycze, Dziadkowice, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Perlejowo.

Zapraszamy do galerii poniżej do obejrzenia fotorelacji z przekazania sprzętu w Siedlcach, Siemiatyczach, Rzeszowie i Lwowie oraz filmiku z przekazania w Brześciu:

Jako uzupełnienie akcji na fanpage’u Programu na FB organizujemy konkurs, w którym do wygrania jest dodatkowych 27 czujników dymu i czadu. By wziąć w nim udział wystarczy odpowiedzieć na proste pytania dotyczące tlenku węgla.

Konkurs trwa do 17 grudnia, serdecznie zapraszamy do udziału!

Galeria

Hanging out Sensors

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna