Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Ocena śródokresowa PBU

21 / 10 / 2021

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z oceny śródokresowej Programu PBU 2014-2020. Został on sporządzony przez niezależnego audytora na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zawiera wiele ciekawych informacji na temat różnych aspektów wdrażania Programu.

O sukcesie Programu świadczyło już na samym początku spore zainteresowanie wnioskodawców. Cieszy nas, że największą siłą Programu jest nawiązywanie partnerstw między instytucjami z Polski, Białorusi i Ukrainy, realizacja wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji w strefie przygranicznej oraz udana współpraca transgraniczna.

Taka współpraca jest możliwa dzięki naszym Beneficjentom. Dziękujemy!

Sprawozdanie końcowe składa się z trzech głównych rozdziałów:

 1. wprowadzenia do raportu, w tym informacji o zakresie prowadzonych badań i przyjętej metodologii;
 2. wyników badań dotyczących obszarów: Programu, projektów; współpracy i trwałości, informacji i promocji, zasad horyzontalnych i obliczania wskaźników Programu;
 3. wniosków i zaleceń badawczych.

Pełny tekst raportu w języku angielskim można znaleźć tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

   Miłej lektury!

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna