Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Przestrzeń Transgraniczna Programu na V Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu

10 / 09 / 2021

W dniach 2-3 września uczestniczyliśmy w V Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu (Ukraina). Zgromadziło ono blisko 300 uczestników, w tym przedstawicieli samorządów lokalnych i władz regionalnych z Ukrainy i krajów sąsiednich.

W ramach Forum zorganizowaliśmy "Przestrzeń Transgraniczną", gdzie każdy mógł poznać możliwości współpracy transgranicznej. Pierwszego dnia odbyły się w jej ramach prezentacje Programu i panele dyskusyjne. Eksperci z Oddziału we Lwowie i WST zaprezentowali osiągnięcia obecnego Programu i podzielili się swoimi doświadczeniami. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z głównymi celami nadchodzącej perspektywy 2021-2027 oraz omówić swoje pomysły projektowe podczas dyskusji tematycznych. W tym punkcie Forum wzięło udział i wykazało duże zainteresowanie dofinansowaniami około 100 osób.

Drugiego dnia Forum przedstawiliśmy perspektywy PBU podczas panelu dyskusyjnego "Źródła finansowania rozwoju społeczności i obszarów", w którym przedstawiciele różnych instytucji mówili o możliwościach finansowania lokalnych projektów.

Dla naszego Programu Forum stało się platformą do nawiązywania kontaktów i omawiania nowych pomysłów, pomagając znaleźć skuteczne rozwiązania problemów na poziomie lokalnym i regionalnym.  Ten ostatni jest kluczowy w świetle ostatnich procesów decentralizacyjnych na Ukrainie, które prowadzą do wzrostu znaczenia lokalnych podmiotów. Wasyl Łoziński, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy, powiedział: "Naszym celem jest osiągnięcie równowagi w zakresie obowiązków pomiędzy samorządami lokalnymi a władzami państwowymi, działania w pojedynkę nie dadzą rezultatu".

Galeria

Local Development Forum in Truskavets 2021

 • Author: 2

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna