Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Część strategiczna Programu PBU 2021-2027 zatwierdzona

24 / 08 / 2021

Część strategiczna nowego Programu PBU 2021-2027 była konsultowana ze społeczeństwami i odpowiednimi instytucjami wszystkich trzech krajów. Wszystkie zgłoszone uwagi i opinie zostały dokładnie przeanalizowane, a niektóre części dokumentu odpowiednio zmodyfikowane. W ubiegłym tygodniu Wspólny Komitet Programujący zatwierdził wyniki konsultacji i zmiany wprowadzone do nowego dokumentu Programu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy brali czynny udział w konsultacjach i przygotowaniu nowego Programu.

Poniżej znajduje się część strategiczna Programu po konsultacjach, zawierająca dotychczasowe rekomendacje Komisji Europejskiej wraz z raportem z konsultacji i odniesieniami do uwag zgłoszonych podczas trzech spotkań konsultacyjnych oraz za pośrednictwem formularza on-line.

 1. Część strategiczna dokumentu Programu po konsultacjach społecznych i zaleceniach KE
 2. Raport z konsultacji społecznych części strategicznej, które odbyły się w okresie od 2 grudnia 2020 do 10 stycznia 2021.
 3. Załączniki do raportu z konsultacji społecznych

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna