Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in Numbers Professional Trainings PL mapa projektów

Program organizatorem Konferencji Naukowej w Łucku na Ukrainie

26 / 05 / 2021

W dniach 20-21 maja 2021 r. w Łucku (Ukraina) wspólnie z Narodowym Uniwersytetem Wołyńskim im. Łesi Ukrainki zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo zdrowotne na obszarze współpracy transgranicznej Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej – część uczestników wzięła w niej udział osobiście w gmachu Uniwersytetu a pozostali online za pośrednictwem platformy Zoom.

Podczas Konferencji naukowcy z trzech państw Programu analizowali problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście projektów realizowanych w Programie. Przedyskutowali zagadnienia skutecznego zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, społeczno-ekonomicznych skutków epidemii, czy koordynację działalności służb w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Najwięcej emocji wywołały tematy dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom pandemicznym i polityki informowania o nich. Tematy Konferencji zostały szerzej omówione w publikacji, zawierającej zbiór artykułów naukowców biorących udział w Konferencji (link).

Ograniczony dostęp do ochrony zdrowia czy niewystarczający dostęp do infrastruktury medycznej, to tylko niektóre z problemów z jakimi borykają się mieszkańcy polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza. W związku z pandemią koronowirusa, częściej niż do tej pory myślimy o bezpieczeństwie zdrowotnym. Program odpowiada na te potrzeby realizując cel tematyczny BEZPIECZEŃSTWO, który służy m.in. większej dostępności do ochrony zdrowia, przeciwdziałaniu przenoszenia chorób ponad granicami, a także rozwojowi usług społecznych.

Program aktywnie włączył się także do walki z pandemią – do szpitali realizujących współfinansowane projekty trafiły dodatkowe 3 mln euro na zakup sprzętu medycznego (respiratorów, aparatów tlenowych itp.), testów na Covid-19 i środków ochrony osobistej.    

Galeria

Scientific Conference in Lutsk

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna