Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Projekt tygodnia - FISH

26 / 02 / 2021

“Karpaty – kraina ryb wędrownych” (akronim FISH) to projekt z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, mający na celu ochronę i promocję gatunku świnki pospolitej oraz jej zwyczajów migracyjnych. Jest on realizowany przez Powiat Sanocki (PL) – Beneficjenta Wiodącego oraz Radę Rejonu Żydaczowskiego (UA) – partnera projektu.

Więcej o projekcie można przeczytać na naszej stronie internetowej.

W polsko-ukraińskiej części Karpat występuje wiele cennych gatunków roślin i zwierząt, w tym świnka pospolita, ryba z rodziny karpiowatych (łac. Chondrostoma nasus). Jej widowiskowa migracja na tarliska bywa często porównywana do tarła łososia na Alasce i jest ewenementem na skalę europejską. Do niedawna gatunek ten często padał ofiarą kłusowników, jednak działania ochronne podjęte przez Straż Rybacką praktycznie doprowadziły do eliminacji tego zjawiska. Mimo to, ten wyjątkowy gatunek fauny nadal wymaga ochrony, a przyrodniczy spektakl jego migracji zasługuje na promocję i przekształcenie w atrakcję turystyczną.

Realizacja projektu rozpoczęła się 2 stycznia 2020 roku. W związku ze zmianami administracyjnymi na Ukrainie oraz wybuchem pandemii COVID-19 część działań projektowych musiała zostać zawieszona. Konferencja inauguracyjna na Ukrainie oraz szkolenia połączone z raftingiem po stronie polskiej i ukraińskiej nie mogły się odbyć i zostały przełożone na inny termin.

Niemniej jednak głównym celem projektu jest ochrona świnki pospolitej i promocja środowisk jej występowania: rzek Osława i San w Polsce oraz rzeki Stryj na Ukrainie. Dlatego też partnerzy projektu wspólnie przygotowali 20-minutowy film promocyjny na temat migracji tego gatunku:

Film można obejrzeć w czterech językach: angielskim, polskim, ukraińskim oraz w języku migowym. Dostępna jest również wersja skrócona – zwiastun:

Film jest szeroko promowany na stronach internetowych i w mediach społecznościowych beneficjentów i został przyjęty z dużym entuzjazmem.

Kolejnym efektem projektu FISH jest publikacja popularnonaukowa o środowisku karpackich potoków i rzek powiatu sanockiego i rejonu żydaczowskiego. To opracowywane obecnie wydawnictwo będzie poświęcone nie tylko promocji dziedzictwa przyrodniczego gatunku świnki pospolitej, ale również prezentacji fauny i flory rzek z terenów pogranicza polsko-ukraińskiego. Publikacja zostanie wydana w trzech wersjach językowych.

Ponadto polski partner zakupił drona, który będzie wykorzystywany do monitorowania rzek Osława i San, gdzie występuje świnka pospolita. W tym celu przedstawiciele projektu wzięli udział w szkoleniu, ponieważ do obsługi drona wymagane są odpowiednie uprawnienia. Po zakończeniu realizacji projektu dron będzie również wykorzystywany przez sanocką Społeczną Straż Rybacką. Jest to jednostka ochotnicza, która monitoruje rzeki w okresie tarła, kontroluje wędkarzy oraz współpracuje ze służbami i instytucjami państwowymi.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt powinien zakończyć się do 1 lipca 2021 roku.

Galeria

FISH_Project of the week

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna