Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Zmiany w dokumentach

25 / 01 / 2021

Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2021 r. Wspólny Komitet Monitorujący, na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/879 z dnia 23 czerwca 2020 r. nowelizującego Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 897/2014, zatwierdził aktualizację następujących dokumentów:

Podręcznik Programu Część I i Część II

Główne zmiany to:

 • dodatkowy kontekst pandemii COVID-19 – granty bezpośrednie dla projektów zdrowotnych,
 • wyjaśnienie dotyczące zasad rozliczania kar umownych,
 • wyjaśnienie dotyczące rozliczania ryczałtów,
 • aktualizacja dotycząca wynagrodzeń wypłacanych oddzielnie od pochodnych,
 • pewne modyfikacje techniczne (aktualne nazwy instytucji uczestniczących w Programie itp.),
 • dodatkowe powiadomienie o suplemencie związanym z COVID-19, który nadal obowiązuje (do odwołania).

Dokumenty w języku angielskim dostępne są tutaj i zostały opublikowane w dziale Dokumenty -> REALIZACJA PROJEKTÓW -> Duże projekty Infrastrukturalne / Projekty regularne.

Podręcznik Programu dla PBU2 i Podręcznik Programu dla PBU3

Główne zmiany to:

 • aktualizacja informacji o karach umownych,
 • aktualizacja wymagań dotyczących dokumentowania wydatków,
 • aktualizacja dotycząca założonego komponentu infrastrukturalnego,
 • wyjaśnienie długości procesu kontraktowania PBU3,
 • pewne modyfikacje techniczne (aktualne nazwy instytucji uczestniczących w Programie itp.),
 • dodatkowe powiadomienie o suplemencie związanym z COVID-19, który nadal obowiązuje (do odwołania).

Dokumenty w języku angielskim są dostępne tutaj i opublikowane w dziale Dokumenty -> REALIZACJA PROJEKTÓW -> Mikroprojekty PBU2 / Mikroprojekty PBU3.

 

Pozostałe wersje językowe pojawią się na naszej stronie w najbliższym czasie.

Wyżej wymienione dokumenty wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Programu i zastępują poprzednie wersje dokumentów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna