Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Konsultacje publiczne Interreg NEXT Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027

17 / 11 / 2020

Mamy przyjemność poinformować, że wkrótce rozpoczną się konsultacje publiczne części strategicznej dokumentu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027.

Celem konsultacji publicznych jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Komentarze zgłoszone w ramach konsultacji zostaną wzięte pod uwagę przez Wspólny Komitet Programowy odpowiedzialny za przygotowanie nowego Programu.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza, w szczególności przedstawiciele włądz centralnych, samorządów terytorialnych i ich jednostek, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich.

Konsultacje zostaną przeprowadzone na dwa sposoby:

 • przez stronę Programu, gdzie będzie opublikowany projekt Programu oraz formularz on-line do zgłaszania uwag;
 • przez konferencje konsultacyjne on-line:
  • w języku polskim – 2 grudnia 2020;
  • w języku ukraińskim – 3 grudnia 2020;
  • w języku rosyjskim – 4 grudnia 2020.

Już teraz zapraszamy do rejestracji na konferencje poprzez formularz dostępny tutaj.
Termin zgłoszenia upływa 26 listopada 2020 r.

UWAGA:
Wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego udziału w konferencji. Po weryfikacji zgłoszenia każda zgłoszona osoba dostanie osobny email z potwierdzeniem udziału w konferencji.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna