Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Nowy numer magazynu CROSSBORDERER

06 / 11 / 2020

Jesteśmy dumni dzieląc się z Wami wydaniem magazynu CROSSBORDERER 2020.

Tematem przewodnim tegorocznego CROSSBORDERER jest przyszłość Programu. Przedstawiamy między innymi: tworzenie nowych programów na granicach zewnętrznych UE widziane okiem Edmundsa Snikerisa, eksperta TESIM odpowiedzialnego m.in. za nasz Program, wyniki ankiety społecznej dotyczącej obecnych i przyszłych celów Programu, jak również efekty prac nad Programem PL-BY-UA 2021-2027. W tym wydaniu wprowadziliśmy nowy rozdział: „Portrety regionów”, w którym chcemy zainteresować społeczność PL-BY-UA walorami poszczególnych regionów wchodzących w skład Program. Kolejne regiony będą prezentowane przez ich przedstawicieli. Cykl rozpoczęliśmy od województwa podlaskiego i wywiadu z Marszałkiem Województwa Arturem Kosickim.

Jak zawsze znajdziecie również krótkie przypomnienie minionego roku - tego, co wydarzyło się w Programie i jego projektach w ciągu rocznego „cyklu życia” Programu, czyli od września 2019 do września 2020.

Link do magazynu znajduje się poniżej. Można go również pobrać z zakładki “Biblioteka” na tej stronie.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna