Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Komponent inwestycyjno-infrastrukturalny

22 / 10 / 2020

Wspólny Komitet Monitorujący zezwolił beneficjentom mikroprojektów na rozliczenie całej wartości komponentu infrastrukturalnego w sprawozdaniach końcowych zgodnie z pierwotnymi ustaleniami przyjętymi w budżecie Umowy Grantowej. Niezależnie od ostatecznej kwoty dofinansowania ENI (zmniejszonej ze względu na sytuację związaną z COVID-19) cała kwota przeznaczona na prace, usługi i inne działania inwestycyjne będzie traktowana jako koszty kwalifikowalne – do 20% kwoty grantu pierwotnie ustalonej w Umowie. Takie podejście jest zgodne z zapisami zawartymi w Suplemencie do Podręcznika Programu dotyczącym COVID-19.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna