Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów PBU in Numbers Rescue 3 PL

Projekt tygodnia - SafeTraffic

28 / 06 / 2020

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” (akronim SafeTraffic) jest realizowany w ramach celu tematycznego DOSTĘPNOŚĆ. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Miasto Chełm (PL), a partnerem projektu jest Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łucka (UA). W zakresie dostępności dużym problemem dla Chełma i Łucka jest niska konkurencyjność miast, spowodowana m.in. złą jakością infrastruktury drogowej, nieprzystosowanej do natężenia ruchu.

Więcej o projekcie można przeczytać w poniższym pliku PDF.

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2019 r. i do tej pory wiele prac zostało już ukończonych. Ul. Kolejowa w Chełmie zyskała nowy wygląd. Została odnowiona, wybudowano  chodnik  i ścieżkę rowerową na odcinku od ul.  Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Przemysłowej. W ramach robót drogowych wykonano nowe dojścia i zjazdy do indywidualnych nieruchomości oraz przebudowano dwa duże przejścia dla pieszych. Zbudowano także kilka zatok parkingowych. Dodatkowo w ramach inwestycji zmodernizowano oświetlenie uliczne (postawiono 72 nowe latarnie) i przebudowano kanalizację deszczową (56 studzienek, ponad 1 km sieci i 227 m przyłącza kanalizacyjnego) oraz kanalizację techniczną. Wszystkie prace w Chełmie zakończono na początku czerwca 2020 r.
Działania w ramach projektu stały się częścią realizacji szerokiej strategii miasta Łuck na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i transportowej. W 2019 r. została ukończona przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rivnenskiej, która jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. W prawie 400 latarniach zostały zamontowane nowe energooszczędne lampy LED, a przy chodnikach zainstalowano nowe słupy oświetleniowe. Całkowita długość zmodernizowanej sieci oświetlenia ulicznego wynosi ponad 11 km. Kolejnym krokiem jest przebudowa oświetlenia ulicznego na innej ważnej ulicy Łucka - ul. Koniakina, gdzie planowana jest instalacja lamp LED w prawie 250 latarniach ulicznych oraz wymiana słupów oświetleniowych na kilku ulicach dojazdowych.
Przebudowa drogi na półkilometrowym odcinku ul. Rivnenskiej (od ul. Zadvoretska do ul. Kuprina) jest prawie zakończona. Wykonawca naprawił nawierzchnię uliczną, wzmocnił korpus drogi w otoczeniu 3 przystanków transportu publicznego, położył nawierzchnię na większości przyległych chodników i ścieżek rowerowych oraz wykonał oznakowanie. Na początku kwietnia 2020 r. przeprowadzono asfaltowanie nawierzchni drogi. Wprowadzenie kwarantanny w związku z pandemią znacznie ułatwiło prowadzenie robót drogowych w Łucku, ponieważ ruch samochodów osobowych w mieście jest w dużej mierze ograniczony, zaś transport publiczny jest zawieszony. Teraz planowane jest  zagospodarowanie tych ulic. Jedną z najważniejszych prac infrastrukturalnych w ramach realizacji projektu jest wymiana 40 instalacji sygnalizacji świetlnej w Łucku, która jest prowadzona od października 2019 r. Znaczna część tych prac jest już ukończona. Ważnym etapem prac była także renowacja siedziby Miejskiego Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym. Po zakończeniu projektu Centrum będzie zdalnie zarządzać sygnalizacją świetlną.
Obaj partnerzy prowadzą badania nad nowoczesnym podejściem do bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ważnym elementem projektu jest utworzenie Platformy Bezpieczeństwa Transportu Transgranicznego, która pomoże w opracowaniu zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Łucku. Będzie to podstawą wszystkich dalszych decyzji władz miasta Łucka w zakresie bezpiecznego rozwoju infrastruktury drogowej.

Zgodnie z umową grantową projekt powinien zakończyć się do 31 sierpnia 2020 r.

Galeria

0511 SafeTraffic

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna