Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia - DcbCforAutism

09 / 06 / 2020

DcbCforAutism to kolejny projekt, który prezentujemy w naszym cyklu „Projekt tygodnia”. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej, działającego na rzecz dla dzieci i młodzieży autystycznej, i jego partnera z Białorusi - Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Administracji Rejonu Leninowskiego miasta Brześć. Projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim” realizowany jest w ramach celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO.

Problem zidentyfikowany na obszarze projektu wynika z rosnącej liczby dzieci, młodzieży i dorosłych ze zdiagnozowanym autyzmem. Niestety organizacje zajmujące się autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim nie mają rozwiązań systemowych i nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. Najbardziej dotkliwy jest brak infrastruktury, profesjonalnie przeszkolonego personelu, niedostateczne zrozumienie problemu autyzmu i wreszcie słaba integracja terapeutów, rodziców i dzieci z autyzmem. Ten problem wymaga oddolnego podejścia.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w załączonym pliku pdf.

Projekt rozpoczął się 1 listopada 2019 r. Konferencja inauguracyjna odbyła się w styczniu 2020 r. i zgromadziła ponad 160 uczestników, w tym autorytety, naukowców i nauczycieli zajmujących się problemami rozwojowymi dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Na początku marca w Białej Podlaskiej zorganizowano czterodniowy staż dla białoruskich nauczycieli pracujących z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Uczestnicy poznali metody i systemy stosowane przez nauczycieli i terapeutów ze Stowarzyszenia „Wspólny Świat”. Mieli także okazję nauczyć się jak korzystać ze specjalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, jak opracowywać indywidualne programy terapeutyczne dla osób z autyzmem, jak gromadzić dane i oceniać efekty takich programów. Inne planowane działania „miękkie”, jak szkolenie dla białoruskich nauczycieli czy wydarzenia Europejskiego Dnia Autyzmu w Białej Podlaskiej, musiały zostać przełożone ze względu na sytuację pandemii Covid-19.

Kluczowe elementy działań projektu po stronie polskiej – prace budowlane związane z infrastrukturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem – są prowadzone bez opóźnień. Projekt obejmuje budowę dwóch funkcjonalnie połączonych budynków: „Szkoły Przysposabiającej do Pracy” oraz „Środowiskowego Domu Samopomocy i pracowni szkoleniowych z możliwością przekształcenia w Dom Pobytu Stałego dla Osób Dorosłych z Autyzmem”. Obie inwestycje są na zaawansowanym etapie. Przeprowadzono następujące prace: roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnicy i parteru, strop konstrukcyjny, a także wzmocnienie budynków. Zakończono też budowę dachu „Środowiskowego Domu Samopomocy...”. Obecnie trwają prace wewnętrzne, po których nastąpi montaż instalacji hydraulicznych i elektrycznych w budynku. Tymczasem białoruski partner sfinalizował przetarg na roboty budowlane Specjalistycznego Centrum Pomocy Osobom z ASD, a na początku lipca rozpocznie się proces adaptacji i remontu istniejącego obiektu.

Zgodnie z umową grantową projekt powinien zakończyć się do 31 października 2021 r.

Galeria

0063_DcbCforAutism_PT

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna